Hingehaavad

Hingehaavad võivad olla küll nähtamatud, aga mõjutada meid tugevamalt kui füüsilised vigastused. Sul on valus iga kord, kui igapäevaelus miski sellele haavale kogemata pihta läheb. Emotsionaalne reaktsioon, mis valule järgneb, võib ehmatada nii ennast kui kõrvalseisjat. Haav oli ju peidus.

Hingehaavad tekivad varases lapsepõlves. Laps saab sageli täiskasvanutel tagasiside, et niisugusena nagu ta loomu poolest on, ei ole ta aktsepteeritav. Ta võib läbi elada vastuhakuperioodi, aga annab kannatuste vältimiseks varem või hiljem alla, kujundab end ümber, et paremini keskkonda sobituda ja täiskasvanute ootustele vastata, olla „normaalne“. Selleks võtab ta kasutusele kaitsvad maskid, uued käitumisviisid. Haavale on plaaster peale pandud. Haav – hinge viga saamine sellest, et ei saanud jääda iseendaks, jääb maski alla alles. Täiskasvanuks saades muutub mask takistajaks, mis ei lase olla mina ise ja see hakkab inimest vaevama.

Viiest tähtsamast hingehaavast ja nende peitmiseks välja arendatud maskidest on oma kompaktse teooria kokku pannud Kanada terapeut, koolitaja ja raamatute autor Lise Bourbeau. Ta uuris 15 aasta jooksul rohkem kui tuhandet inimest. Bourbeau järgi on viis peamist hingehaava hülgamine, mahajätmine, alandamine, reetmine ja ebaõiglus. Harva on inimesel ainult üks haav, sagedamini saab välja tuua kaks suurema mõjuga haava. Paljudel on ühendatud näiteks mahajäetu ja hüljatu haav või ebaõigluse ja reetmise haav. Kui ühel inimesel on kolm, neli või isegi viis haava, siis ikkagi üks domineerib.

Hingehaavad panevad meid süüdlast otsima. Pole vahet, kas süüdistad teisi või iseennast, haav sellest ei parane. Pigem hoiab süüdistusesoola pidev peale raputamine haava värskena. Kui vaadata laiemat plaani, siis on hingehaavad enesearengu õppevahendid. Sügavaid, hingepuudutavaid kogemusi läbi elades saame inimesena areneda. Selleks, et haava ravima ehk arenema hakata, on kõigepealt vaja haava olemasolu märgata ja tunnistada.

Igast hingehaavast ja sellega kaasnevast maskist eraldi postitustes pikemalt, vt Hülgamise haav (Põgeniku mask); Mahajäetuse haav (Sõltuva mask); Alandatuse haav (Masohhisti mask)

Hingehaavadest kirjutab Lise Bourbeau raamatus „Ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline Mina“. Tallinn: Sibylle 2007.