Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad

Silmaprobleemid

Nägemis-  ja kuulmishäired on sageli seotud välismaailma äratõukamisega ja sellele oma sisemaailma eelistamisega. Kui sa ei ole valmis nägema teisi enda ümber ja keeldud nägemast seda, mis silma hakkab või millised on teiste inimeste seisukohad, siis kallutab see lühinägelikkuse poole. Tulevik tundub ebaselge ja hirmutav, samas inimene tunneb selle vastu huvi, aga vaid sel määral, et näha seda endale meelepärases võtmes. Lühinägelikuna tuleks õppida seda, et sa ei vaataks maailma valikuliselt ega püüaks tulevikku üles ehitada üksnes oma nägemuse põhjal, vaid arvestaks ka teistega, julgeks vaadata ka ebameeldivat.
Enamasti eaga koos ligi hiiliv kaugelenägevus viitab sellele, et pole kerge hakkama saada või leppida kätte jõudnud tegelikkusega. Olen juba "vana", aga kus on mu saavutused? Kas ma olen õigel teel? Mis on mu elu eesmärk? Kui neid küsimusi ei teadvusta ega lahenda, tekib tahtmine põgeneda uisapäisa uutele jahimaadele, äärmustesse, unistustesse, keskenduda endast eemalasuvale, ka teiste inimeste probleemidele. Oma elu käesoleva hetke detaile ja fakte ei tahaks näha, sest kõik pole nii nagu ma tahan. Tõenäoliselt tegeled rohkem teiste juhendamise kui enda sisemaailmaga. Kaugelenägevuse korral tuleks leida rohkem aega mediteerimiseks, enda sisse vaatamiseks, mõtiskluseks, uurida oma vastuseisu vahetu reaaluse aktsepteerimisele. Selle tulemusel õpid end väärtustama sellisena nagu oled ja ei püüa enam endast mööda vaadata.

Kokkuvõte erinevate holistiliste terapeutide kogemusest

L. Bourbeau
: Lühinägelikkus ilmneb neil, kes teevad pingutusi, et teada saada, mis tulevik toob, kuid nad ei ole valmis seda nägema. See on alateadlik keeldumine nägemast teisi inimesi, sest endagagi on piisavalt tegemist. Lühinägelikkus võib olla inimesel, kes ei taha näha kaugeltki mitte kõike, mis talle silma hakkab. Noorena võib ta näha asju väga kauge vahemaa tagant, kuid probleem on selles, et ta eelistab sellisest võimalusest keelduda. Tema alateadlik soov saab täidetud. Keha sõnum on: Vaata maailma ka teiste seisukohast, ole avatum sellele, mida näed enda ees. Ei ole tarvis tulevikku üles ehitada ainult selle järgi, kuidas sina asju näed!
Kaugelenägevus on omane neile, kes muretsevad oma tuleviku pärast. Nad ei taha näha seda möödapääsmatut reaalsust, et keha vananeb, lapsed lahkuvad kodust jne. Ei tasu unustada, et tulevik sõltub käesolevast. Keha sõnum on: Mõtle endast paremini, austa end.
Kõõrdsilmsus annab tunnistust sellest, et inimene ei soovi näha asju niisugustena, nagu need tegelikult on.
Glaukoom viitab, et inimene hellitab juba kaua kellegi peale viha ja ei soovi talle andestada. See ammune solvumine on tuhmistanud ta nägemisvälja, sest ta on jõudnud oma emotsionaalse taluvuse piirini.
Odraiva kasvab selle silma, kes on pidevalt vihane sellepärast, et keegi tema lähedastest ei tahtnud tema nägemust toetada. Silmad soovitavad, et ta jätaks teised rahule ja lubaks neil jääda selliseks, nagu nad on. Odraiva võib tekkida ka inimesel, kes eelistab enese ees seisvaid raskusi suurendada. Keha teatab, et pead lõpetama olukorra üledramatiseerimise.

L. Hay: Üldiselt tähendavad silmahaigused vastumeelsust selle suhtes, mida enda elus nähakse. Laste silmaprobleemid näitavad, et nad ei soovi näha, mis perekonnas toimub.
Astigmaatilise silma puhul on kujutised udused, nende ümber on varjud ning kujutis jääb fookusest välja olenemata sellest, kas seda liigutatakse kaugemale või lähemale. Astigmatismi sõnum: probleemid iseendaga, hirm enda tõelist mina näha.
Glaukoom – tahtmatus andeks anda, inimene on survestatud kauakestnud hingevalust, tal on ülekoormatus ja tüdimus kõigest. Haiguse sõnum: Lase möödunud valusast kogemusest lahti!
Katarakt (hallkae) – võimetus rõõmuga tulevikku vaadata. Hirm sünge tuleviku ees.
Kaugelenägevus (hüperoopia) – Hirm oleviku ees (positiivne sisendus: mul on turvaline siin ja praegu, ma näen seda selgelt)
Kõõrdsilmsus – soovimatus näha, mis väljaspool toimub. Vastandlikud eesmärgid.
Lühinägelikkus (müoopia) – hirm tuleviku ees. Haiguse sõnum: Kui muretsed liigselt tuleviku pärast, on vaja meelde tuletada, et elad siin ja praegu, keskendu olevikule!
Odraiva tähendab elule vihase pilguga vaatamist, kellegi peale vihastamist.

D. Shapiro: Silmad on hinge aknad. Kui sinu nägemine halveneb, siis mõtle, kas on midagi, mida sa ei taha näha? Milline on sinu enesetunne, kui prillid eest võtad? Kas tunned end kaitsetuna?
Prillid annavad koha, kuhu taha peitu pugeda. Nad lasevad peita omaenda tunnete eest ja toimivad filtritena, mis ei lase meieni elu kogu selle intensiivsuses. Kontaktläätsede kasuks otsustamine võib osutuda emotsionaalselt suureks väljakutseks, sest enam ei ole meie ja teiste vahelist kaitsvat barjääri.
Hallkae esinemine on tavalisem vanematel inimestel ja see viitab hirmule vananemise ees, hirmule jääda väetiks ja üksi. Kae sümboliseerib valguse puudumist elus.
Konjuktiviit (silma sidekesta põletik) toob kaasa punetavad ja valulikud silmad, mis viitavad põletikulisele reaktsioonile nähtava suhtes. Tegemist on viha ja kurbuse – konfliktsete emotsioonide kogunemisega, miski ärritab meid väga. Tahame silmi sulgeda selle ees, mida näeme. Mis sind nii hellaks teeb? Ehk on põhjust nutta?
Glaukoom viitab väljenduseta jäänud emotsioonide kuhjumisele, vastuseisule eeloleva suhtes – nägemisväli aheneb, maailm muutuks justkui kitsamaks. Selle põhjus on sageli väljanutmata kurbus, kahjutunne, suutmatus muutustega kohaneda.
Kaugelenägevus viitab sellele, et pole kerge hakkama saada tegelikkusega meie ümber või sellega leppida. Lihtsam on keskenduda eemalasuvatele kujutistele (loomingulisus), mitte detailidele ja faktidele. Tõenäoliselt tegeled rohkem teiste probleemide kui enda sisemaailmaga. Kaugelenägevuse sõnum: Võiksid leida rohkem aega mediteerimiseks, enda sisse vaatamiseks, mõtiskluseks, uurida võimalikku vastuseisu vahetu reaaluse aktsepteerimise suhtes.
Lühinägelikkuse puhul on vahetult meie ees olevad asjad selged, kaugemal asuv maailm aga hajus ja hägune. Inimene soovib peitude iseendasse, sageli hirmust või selge minapildi puudumisest.  Mõnikord võib põhjuseks olla lapsena nähtud traumaatiline sündmus.

L. Viilmaa: Silmad väljendavad maksa seisundit, aga maks on viha ja raevu keskus. Silmad on kurbuse vabanemise koht.
Lühinägelik kardab kaugele vaadata, tal on hirm tuleviku ees, see ärritab ja vihastab. Laske see hirm vabaks.
Kaugenägelik on oma hea sooviga üle pingutanud. Tahtmine saada kohe palju ja suurt, aga ei taha saada vähest ja väikest. Hakka kõigepealt pisiasjadest rõõmu tundma. Vananemisega seotud nägemise kaotus on seotud tahtmatusega näha elu häirivaid pisiasju.