Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad

Holistiline maailma- ja tervisekäsitlus

Holistikas käsitletakse maailma terviksüsteemina, mille koostisosad on omavahel tihedalt seotud. Erinevalt njuutonlikule füüsikale tuginevast materialismist, mis eeldab, et maailma saab tunnetada vaid füüsiliste meeltega ja seletada empiirilise teaduse kaudu ning kõik nähtused on kirjeldatavad arvsuurustena – peab holistika oluliseks ka meelteväliseid, transtsendentaalseid nähtusi. Materialistlik vaade arvab, et tunnetus tegeleb  kujuteldava maailmaga, mida ei saa otseselt mõõta, samuti on teadvus mateeria produkt ning mõistus ei saa otse mateeriat mõjutada. Holistikas on teadvus primaarne, ta loob ja kujundab mateeriat.
 
Holistiline maailmavaade arvestab kvantfüüsika väljateooria ja teaduse arenedes järjest juurde tulevate tõestustega universumi ühtsuse kohta, mida Idamaade kultuurides teati juba ammu. Uuemas teaduskäsitluses vaadeldakse universumit energeetiliste mustrite maailmana, kus aine koosneb lainetaolisest ja omavahel seotud energiavõrgustikust. Iga sündmus mingis energiaväljas mõjutab hetkeliselt kõiki teisi välju, sõltumata ruumilisest kaugusest. Info kandub hetkeliselt ühelt elementaarosakeselt teisele ilma ajalise intervallita.
 
Holistilise maailmavaate järgi me loome ühise energiavälja osalistena ise oma sisemist ja välist reaalsust. Igaüks on nii eraldi indiviidina kui ka koos kõigi teistega suure terviku (süsteemi) osa. See, mis sisaldub üksikus, sisaldub ka tervikus. Seega mõjutame nii üksikult kui kollektiivselt kõike, mida kogeme.

Holistiline tervisekäsitlus

Kui tavameditsiini seisukohalt toimub haigestumine väljast sissepoole, siis holistikas käsitletakse haigestumise-tervenemise protsessi liikumisena seestpoolt väljapoole. Teisisõnu – mõtte- ja tundemaailma parandamisel saab terveneda ka füüsiline keha. See on võimalik, kuna meie mõtted ja tunded mõjutavad füüsilist maailma.

Holistiline tervisekäsitlus näeb inimese keha, hinge, tundeid ja mõistust ühtse tervikuna. See tähendab, et sinu mõtted ja emotsioonid mõjutavad su füüsilist heaolu. Kui üks valdkond neist on tasakaalust väljas, häirib see tervikut. Süsteem püüab end tasakaalustada ja kulutab selleks liigselt ressursse, mis materiaalses maailmas avaldub haiguse, väsimuse, depressiooni või sõltuvusena. Ühe elundi või kehapiirkonna haigestumine mõjutab ka teisi elundeid.
 
Teadvus reageerib keskkonna mõjutustele. Kuna teadvus on primaarne, luues ja kujundes mateeriat, siis tugev negatiivne emotsioon teadvuses tekitab kõigepealt blokeeringu energiaväljas ja seejärel sümptomi füüsilises kehas.
 
Tänaseks on ka mitmed teadusuuringud näidanud, et emotsioonid nagu näiteks hirm, viha, kurbus, armastus ja rõõm mõjutavad keha. Seejuures mõjutab iga emotsioon keha omamoodi, tekitades kindlaid biokeemilisi aineid ning pannes lihaseid ja veresooni pingesse või lõdvestades neid.

Holistilise käsitluse puhul on inimene ise osaline enda haiguse ja tervise loomises. Arst või terapeut ei saa vastutada tulemuse eest ühepoolselt. Kui inimene ise ei tunne huvi oma panuse vastu, vaid tahab passiivselt oodata, kuni keegi ta terveks teeb, siis on tulemus tihti kesine. Mõneks ajaks on kasu vähemalt suurest usust ravijasse või ravimisse, aga argirutiine (kahjulikke harjumusi, mõttemalle jms) muutmata ei ole seegi jätkusuutlik. Sageli muutub häda krooniliseks vaevuseks, mida ravimitega kontrolli all hoitakse. Holistiline tervisekäsitlus ei välista tavameditsiini ega soovi seda täielikult asendada vaid soovib tuua sellele täienduseks emotsionaalse ja mõttemaailma rolli arvessevõtmise haigestumise põhjustena ning tervendada põhjusi, mitte sümptomeid.
 
Samal ajal ei tohi hakata end süüdistama oma haiguste põhjustamises või mitte-tervenemises. Seda tuleb kindlasti meeles pidada! Inimene on siiski vaid kaaslooja, ta ei kontrolli ainuisikuliselt kõike, mis toimub tema elus. Alati on mängus ka mingid muud, n-ö kõrgemad asjaolud ja keskkonna mõjud. See on üks holistilise käsitluse paradokse. Ma vastutan küll oma tegevuse, suhtumise, mõtete ja tunnete eest, aga ma ei saa kindlaks määrata lõpptulemust. See suur ühtne tervik, mille osa ma indiviidina olen, muutub pidevalt, on pidevas liikumises ja vastastikuses mõjus. Peale selle on igasugune süüdistamine juba iseenesest kahjuliku mõjuga.

 
Holistiline regressiooniteraapia on suunatud energiablokeeringute vabastamisele. Tekitades muutuse teadvuses, saavutatakse muutus ka füüsilises kehas, materiaalses maailmas. Teadvus läheb taas tasakaaluseisundisse.