File Moodulid/CMS/News/NewsFront/NewsMini_list.tpl does not exist
Kui tahate mõnest emotsioonist vabaneda, on vältimise asemel parem see avatult vastu võtta, omaks tunnistada ja oma vastupanu läbi tunnetada.
— Deepak Chopra "Tee armastuse juurde"

Hingehaavad

Silmale nähtamatud hingehaavad võivad meid mõjutada tugevamalt kui füüsilised vigastused. Sul on valus iga kord, kui igapäevaelus miski sellele haavale kogemata pihta läheb. Emotsionaalne reaktsioon, mis valule järgneb, võib ehmatada nii ennast kui kõrvalseisjat. Haav oli ju peidus.

Hingehaavad tekivad varases lapsepõlves, esimese ja viienda eluaasta vahel. Enamasti kujunevad need välja siis, kui laps saab täiskasvanutel signaali, et niisugusena nagu ta loomu poolest on, ei ole ta aktsepteeritav. See signaal ei pruugi olla sugugi tahtlik ega pea olema otsene tegu või sõna. Laps jälgib vanemate ja teiste täiskasvanute käitumist, sõnu ja emotsioone ning teeb kõigest omad järeldused. Näiteks, kui ta on üksi haiglas või sageli hoidja juures, teeb ta järelduse, et vanemad ei soovi teda enda juurde. Laps ei tea, millised on haigla reeglid või et vanemad peavad tööl käima. Ta arvab, et peab vanematele meeldimiseks olema teistsugune, ta kujundab end ümber, et paremini keskkonda sobituda ja olla „normaalne“. Selleks võtab ta kasutusele uued käitumisviisid, paneb nagu maski ette. Haav – hirm, et ma pole "õige", jääb maski alla alles. Täiskasvanuks saades muutub mask takistajaks, mis ei lase olla mina ise ja see hakkab inimest vaevama.

Viiest tähtsamast hingehaavast ja nende peitmiseks välja arendatud maskidest on oma kompaktse teooria kokku pannud Kanada terapeut, koolitaja ja raamatute autor Lise Bourbeau.* Ta on selleks 15 aasta jooksul uurinud rohkem kui tuhandet inimest. Bourbeau järgi on viis peamist hingehaava hülgamine, mahajätmine, alandamine, reetmine ja ebaõiglus. Harva on inimesel ainult üks haav, sagedamini saab välja tuua kaks suurema mõjuga haava. Paljudel on ühendatud näiteks mahajäetu ja hüljatu haav või ebaõigluse ja reetmise haav. Kui ühel inimesel on kolm, neli või isegi viis haava, siis ikkagi üks domineerib.

Hingehaavad panevad meid süüdlast otsima. Pole vahet, kas süüdistad teisi või iseennast, haav sellest ei parane. Pigem hoiab süüdistusesoola pidev pealeraputamine haava värskena. Kui vaadata laiemat plaani, siis on hingehaavad hinge õppevahendid. Ainult teatud sügavaid, hingepuudutavaid kogemusi läbi elades toimub hinge areng. Selleks, et haava ravima hakata, on kõigepealt vaja selle olemasolu tunnistada. See ei tähenda selle heakskiitmist vaid selle vaatlemist ja teadvustamist, et see on olemas.

Enda üle ei ole vaja kohut mõista! Tervenemine ei toimu süüdimõistmise teel! See ei toimu ka karistades. Kui teadvustamine on toimunud, haava tekkimise põhjusi piisavalt uuritud, oma emotsioonid välja valatud ja neist aru saadud, peaks järgnema andestamine nii haava tekitajale kui iseendale. Selleks, et probleem kaoks, tuleb talle anda tingimusteta armastust. Tingimusteta armastus on aktsepteerimine, ilma et peaks kindlasti nõustuma või heaks kiitma.

Ennast armastada tähendab anda endale õigus olla niisugune nagu ma just praegu olen. Paranemisprotsessis tuleb aktsepteerida isegi seda, et mõnikord teen teistele sama, mida neile ette heidan: hülgan, jätan maha, alandan, reedan või käitun ebaõiglaselt. Kui ma aktsepteerin, et olen ebatäiuslik inimene nagu iga teinegi, siis on loomulik, et mu hingehaavad kutsuvad esile samasuguseid inimlikke reaktsioone. Selline käitumine ei pruugi mulle ega teistele meeldida, aga alles pärast aktsepteerimist (ilma süüdistamisteta endale tunnistamist) ja selle eest vastutuse võtmist oskan teadlikult neid asju edaspidi enam mitte teha. Vastutuse võtmine on oma tegude tagajärgedega nõustumine. Selles protsessis avaldub suur ahhaa-elamus ja transformatsioon. Kogu energia, mis kulus valusate mälestuste ja tunnete ohjamisele, vabaneb. Lõpuks toob see kaasa sisemise rahu ja emotsionaalse sõltumatuse.

Siit lehelt saad viie hingehaava kohta täpsemalt lugeda. Vasakul veerus on hülgamise, mahajäetuse, alandatuse, reetmise ja ebaõigluse haava tekst. See põhineb nii Lise Bourbeau süsteemil kui minu enda kogemustel ja tähelepanekutel.

Hingehaavade parandamiseks on väga tõhus meetod holistiline regressiooniteraapia.

Vaata hinnakirja siit
Regisreeru teraapiasse e-kirja teel.

- - -
* Lise Bourbeau „Ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline Mina“. Tallinn: Sibylle 2007.